Trưng bày về chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn trên đất Hải Dương và Cổ vật tư nhân tiêu biểu lần thứ II năm 2015””

Cuộc trưng bày sẽ góp phần làm cho công chúng hiểu, trân trọng và yêu ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về giáo dục truyền thống, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản .
Thời gian: Từ 8:30 19/11/2015 – 25/11/2015
Địa điểm : Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Sự kiện sẽ trưng bày các hiện vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn và cổ vật tư nhân tiêu biểu của các nhà sưu tầm tỉnh Hải Dương.

 

Trống đống Hữu Chung – Bảo vật quốc gia phát hiện năm 1961 tại thôn Hữu Chung (Hà Thanh-Tứ Kỳ).

 

Được biết, các hiện vật được trưng bày thuộc nền văn hóa Đông Sơn là Trống đống Hữu Chung – Bảo vật quốc gia độc đáo và quý hiếm, 11 bảo vật quốc gia và các hiện vật khác như trống đồng, thạp đồng, mộ thuyền, rìu, giáo… để chứng tỏ sự tụ cư sớm của người Việt cổ trên đất Hải Dương.

Cùng với đó là nhiều cổ vật tư nhân tiêu biểu của các Nhà sưu tập cổ vật Hải Dương với nhiều loại hình cũng như phong phú về chất liệu, kích thước, kiểu dáng, màu sắc và niên đại.

Đây là sự kiện được tổ chức để chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XI (23/11/1945 – 23/11/2015) và đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia Trống đồng Hữu Chung của tỉnh Hải Dương.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>