pharaoh tutankhamun

Chuyên gia hoài nghi về phòng bí mật ẩn trong mộ vua Tut không

Hình đồ họa mộ vua Tut.   Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng thiết bị radar xuyên đất không thể phân biệt giữa khoảng rỗng nhân tạo và thiên tạo nên khả năng tồn tại phòng bí mật trong mộ vua Tut không chắc chắn. International Business Times đưa tin, lần quét mộ vua Tutankhamun thứ hai diễn ra hôm more »