Cổ vật Bộ dầm trà tích Tô Vũ chăn dê

Đây là một bộ dầm trà đầy đủ, không chắp vá và “quý hiếm mà ở miền Bắc chỉ có khoảng 3 bộ lành và trọn vẹn” nhà sưu tầm cho biết. Bộ dầm vẽ tích Tô Vũ chăn dê nổi tiếng đề cao khí phách cứng cỏi, hiên ngang hơn người của ông.

Tô Vũ là người đời nhà Hán-Trung Quốc thế kỉ I TCN. Là vị quan trong triều bị rơi vào tay giặc, ông kiên trì chăn dê suốt 19 năm tại hồ Ben-can cho đến khi râu tóc bạc phơ vẫn không nản chí, không khuất phục, nuôi hy vọng một ngày được trở về nước.

每念尽忠扶漢主 – Mỗi niệm tận trung phò Hán chúa

莫言持節牧胡羊 – Mạc ngôn trì tiết mục Hồ dương

Nghĩa là:

Ngày ngày tâm niệm trung thành với nhà Hán

Lặng lẽ giữ gìn khí tiết trong cảnh sống chăn dê.

Được đánh giá thuộc niên đại thế kỉ 19, bộ dầm trà hiệu đề Nội phủ, một họa, một màu chàm tươi duy nhất có men phủ kín và vành bọc đồng không dễ gặp hiện nay. Đây là bộ dầm trà Bắc gồm 4 quân, 1 tống, 1 dầm quân, 1 dầm tống, có đề 4 câu thơ chữ cổ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>